ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία με τη Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών – Μαρία Γουδέλη

Διεύθυνση: Χατζοπούλου 2, Ν. Φιλοθέη – ΑΘΗΝΑ 115 24
Tηλ: 210 69 25 100 – 200 – 300
Φαξ: 210 69 28 733
email: sholigoudeli@gmail.com

 

Κατασκευή-Υλοποίηση Internet Now!