Πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή στην Αθήνα Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών 20 – 21 Δεκεμβρίου 2013 – Πρακτικά Συνεδρίου

Jun 25, 2013 No Comments by

Διαβάστε τα αναλυτικά πρακτικά του πρακτικά πανελληνίου  συνεδρίου

Screen Shot 2013-12-17 at 2.53.20 μ.μ.

“ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ” 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με διεθνή συμμετοχή

 

Παρασκευή 20 & Σάββατο 21 Δεκεμβρίου2013

 

 Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών
(Πανεπιστημίου 30)

 

Το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στην ιστορία της εκπαίδευσης του Δυτικού κόσμου. Αναπτύχθηκε ως μια εναλλακτική πρόταση εκπαίδευσης στις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα υπολογίζεται ότι  περισσότερα από 22.000 σχολεία σε 110 τουλάχιστον χώρες εφαρμόζουν ένα σύστημα εκπαίδευσης βασισμένο στις αρχές του Μοντεσσοριανού σχολείου, το οποίο όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων προσαρμόστηκε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ώστε να αντιστοιχεί στις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτισμικές  συνθήκες κάθε χώρας.

Στην Ελλάδα το σύστημα της Μοντεσσόρι εισάγεται το 1936 από τη Μαρία Γουδέλη και εφαρμόζεται αρχικά στο νηπιαγωγείο και μετά τον πόλεμο στο δημοτικό σχολείο, ενώ παράλληλα ιδρύονται και λειτουργούν αρκετά μοντεσσοριανά σχολεία κυρίως στην Αθήνα.

Όπως αναγνωρίζουν οι μελετητές της εκπαίδευσης, το Μοντεσσοριανό πρόγραμμα εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από μια συνοχή, η οποία δεν συναντάται στα προγράμματα άλλων σχολείων, ενώ οι διδακτικές πρακτικές του αποτελούν παραδείγματα μιας παιδο-κεντρικής παιδαγωγικής με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, οι θεωρητικές οπτικές, οι διδακτικές πρακτικές και τα εκπαιδευτικά υλικού του Μοντεσσοριανού συστήματος έχουν επηρεάσει όλες σχεδόν τις θεωρητικής προσεγγίσεις της μάθησης και της διδασκαλίας στην παιδική ηλικία.

Παρά τα δεδομένα αυτά, όμως, το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως περιθωριακό, να εγείρει αμφισβητήσεις και να αγνοείται  από τις σύγχρονες προσπάθειες μεταρρύθμισης του σχολείου, ενώ ουσιαστικά δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εκπαιδευτικής έρευνας.

Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ίδρυμα Σωτήρης & Μαρία Γουδέλη σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν και να συζητηθούν, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών και εκπαιδευτικών, τα τρέχοντα προβλήματα και οι μελλοντικές προοπτικές του Μοντεσσοριανού συστήματος εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

16:00 – 18:00 Εγγραφή Συνέδρων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 

Μοντεσσοριανή Εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη

Προεδρείο:  Δημήτρης Χασάπη

16: 30  –  18: 00

Ευτύχης Μπιτσάκης

Χαιρετισμός εκ μέρους του Ιδρύματος Μ. & Σ. Γουδέλη

Dr. G. Meisterjahn-Knebel

Η διεθνής διάδοση της μοντεσσοριανής παιδαγωγικής:
Παγκόσμιες οπτικές και διαπολιτισμικές πτυχές

Dr. Lucas Amiras

Η μέθοδος Μοντεσσόρι και η σύγχρονη διδακτική στα μαθηματικά

18: 00 – 18: 30

Διάλειμμα

Καφές – Αναψυκτικά


18: 30 – 20: 00

Ειρήνη Φαφαλιού

Επιστήμονας ή Άγιος;  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της μοντεσσοριανής αγωγής

Γιάννα Καλησπέρη

Ο ρόλος των γονέων στη μοντεσσοριανή αγωγή

Δημήτρης Χασάπης

Φιλοσοφικές και παιδαγωγικές παραδοχές της Μοντεσσοριανής παιδαγωγικής:
Τότε και σήμερα

20: 00 – 20: 30  Ερωτήσεις συνέδρων – Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ  21  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Μοντεσσοριανή εκπαίδευση: Εφαρμογές και εμπειρίες

 

Α’ Συνεδρία

Προεδρείο: Ελισάβετ Χωριανοπούλου

09.30 – 10.30

Μαρία Κάτσιου-Ζαφρανά  & Μαριάννα Μαυρίδου

Νευροεπιστήμες και Μοντεσσοριανή Εκπαίδευση

Μαριάννα Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου

Ανάπτυξη του Πρωτοποριακού Συστήματος Εκπαίδευσης  της Σύγχρονης Μοντεσσοριανής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή. Πρόταση για το Ελληνικό  Αναλυτικό Πρόγραμμα .

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλάκος,

Η ένταξη παιδιών μη τυπικής ανάπτυξης στην Μοντεσσοριανή τάξη: το πιλοτικό πρόγραμμα του τμήματος στήριξης στην Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών


10.30 – 11.00

Διάλειμμα

Καφές – Αναψυκτικά

Β’ Συνεδρία

Προεδρείο: Γιάννα Καλησπέρη

11.00 – 12.00

 

Ντίνα Νομικού 

“Η είσοδος στο σχολείο αλλιώς..”

Γεωργία Λαμπρινή Χορταρίδη

Παιδαγωγική πρόταση διευθέτησης εργαστηριών στις σύγχρονες σχολικές μονάδες, για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμφώνα με τα «Σπίτια των Παιδιών» της Μοντεσσοριανής αγωγής

Μίλη Σπυριδούλα

Τα Μαθηματικά στο Μοντεσσοριανό Δημοτικό Σχολείο και ιδίως στις 2 πρώτες τάξεις του Δημοτικού – Διδακτική προσέγγιση.


12.00 – 12.30

Διάλειμμα


12: 30 – 13: 00  

Προσκεκλημένη Ομιλία

Δημήτρης Καραγιάννης

Ζωντανό σχολείο και κουρασμένοι γονείς; Ευεργετικά και τοξικά οικογενειακά μικροκλίματα


Γ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Δημήτρης Χασάπης

13.00 – 14.30

Ιωάννα Γλυκοφρύδη & Γεωργία Γούναρη

Παρουσίαση της πρακτικής της έρευνας στην Μοντεσσοριανή τάξη. Θεωρία,

διαδικασία, στόχοι.

Κυριακή Μπερκέτη

Η αρτιότητα, η διαχρονικότητα και η ευελιξία της Μοντεσσοριανής παιδαγωγικής μεθόδου

Ελισάβετ Χωριανοπούλου

Η μετάβαση από ένα μοντεσσοριανό σε ένα τυπικό σχολείο

Ελένη Γουλέτα-Ψαρρού

Αξιακή Υποδομή της Μοντεσσοριανής Παιδαγωγικής Θεωρίας και Θεσμίματα Δικαίου


14.30 – 15.30

Ελαφρύ γεύμα

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής:  Η παρακολούθηση των εργασιών του Διημέρου είναι δωρεάν, αλλά οι συμμετοχές περιορίζονται από τη χωρητικότητα του Αμφιθεάτρου.

Εγγραφές:  Κατά την έναρξη του Διημέρου στη Γραμματεία του (Προθάλαμος Αμφιθεάτρου ‘Άλκης Αργυριάδης’, Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30) την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013, ώρες 16.00 – 18.00

Πληροφορίες

Δημήτρης Χασάπης

[email protected]

τηλ. 6955 462666

Διαβάστε τις περιλήψεις εισηγήσεων εδώ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή στην Αθήνα Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών 20 – 21 Δεκεμβρίου 2013 – Πρακτικά Συνεδρίου”

Leave a Reply

Κατασκευή-Υλοποίηση Internet Now!