Διοικητικό Συμβούλιο

O Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων, Αποφοίτων και Φίλων της Μοντεσσοριανής Σχολής “Μαρία Γουδέλη” ιδρύθηκε με σκοπό τη συμπαράσταση στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο της Σχολής. Σύμφωνα με το Καταστατικό του τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται οι απόφοιτοι μαθητές της Σχολής, οι γονείς των μαθητών, οι κηδεμόνες και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής, καταβάλλοντας το ποσό της εγγραφής και την ετήσια συνδρομή τους στην Γραμματεία του Σχολείου.
Ό Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος | Ματίνα Μπαλαμπέκου

Αντιπρόεδρος | Χρήστος Πετράκος

Γραμματέας | Αλίκη Βασώνη

Ταμίας | Βασιλική Γκοτσοπούλου

Μέλος | Γιάννης Καράς

Μέλος | Γεωργία Δεσύλλα

Μέλος | Ηλίας Χοτζόγλου

Με την πάροδο των ετών διατυπώθηκαν οι αρχές του Συλλόγου, που απορρέουν από το πνεύμα του Καταστατικού, οι οποίες συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:

Δεν επιλύουμε προσωπικά θέματα μέσω του Συλλόγου.

Δεν δίνουμε πολιτικό ή συνδικαλιστικό χαρακτήρα στα θέματα και τις αποφάσεις που απασχολούν το Δ.Σ. και το Σύλλογο.

Δεν επεμβαίνουμε αλλά στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο της Σχολής.

Μεριμνούμε για την καλή συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. αλλά και για την καλή συνεργασία του Συλλόγου με το Σχολείο και το Ίδρυμα.

Παροτρύνουμε τους γονείς για τα θέματα που τους απασχολούν πρώτα να απευθύνονται στο Σχολείο και μετά στο Σύλλογο.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. στηρίζουμε τις αποφάσεις του Δ.Σ. άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι με την απόφαση αυτή.

Επιλύουμε όλα τα θέματα με γνώμονα το Καταστατικό του Συλλόγου και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου, ακολουθώντας αποκλειστικά και μόνο νόμιμες διαδικασίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τις δράσεις του Συλλόγου μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα στην διεύθυνση: https://montessorianisyllogos.wordpress.com/

Επικοινωνήστε με το Σύλλογο στο email: syllogos@montessoriani.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *