Διοίκηση του Σχολείου

ΙΔΡΥΜΑ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη Α.Ε

ανήκει στο Ίδρυμα
 Μαρίας & Σωτήρη Γουδέλη
που συστήθηκε με διαθήκη των Ιδρυτών της

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
1.Μπιτσάκης Ευτύχιος, Πρόεδρος – Βιογραφικό σημείωμα
2.Ψαρρού Ελένη, Αντιπρόεδρος
3.Αναστασιάδης Αναστάσιος, Ταμίας – Βιογραφικό σημείωμα
4.Γουδέλης Αναστάσιος, Μέλος – Βιογραφικό σημείωμα
5.Εξαρχάκος Γεώργιος, Μέλος – Βιογραφικό σημείωμα
6.Εφεντάκης Νικόλαος, Μέλος
7.Καλησπέρη Ιωάννα, Μέλος – Βιογραφικό σημείωμα
8.Καφτάνη Αικατερίνη Μέλος
9.Ξυλάς Ιωάννης, Μέλος

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Ξυλάς Ιωάννης του Αντωνίου, Πρόεδρος – Βιογραφικό σημείωμα
2.Εφεντάκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος
3.Καλησπέρη  Ιωάννα του Νικολάου, Μέλος
4.Γουδέλης Αναστάσιος του Γεωργίου, Μέλος
5.Εξαρχάκος Γεώργιος του Παναγιώτη, Μέλος
6.Ψαρρού Ελένη του Νικολάου, Μέλος – Βιογραφικό σημείωμα 

7.Ξυλά Χαρίκλεια του Αντωνίου, Μέλος

Παραιτηθέν μέλος λόγω επικείμενης ανάληψης νέων αρμοδιοτήτων:  Χασάπης Δημήτριος του Νικολάου – Βιογραφικό σημείωμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *