Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη την περίοδο του κορωνοϊού


Συνεχίζουμε!

Η περίοδος που ο μαθητής απέχει από το ψυχικό περιβάλλον της τάξης του είναι δύσκολη και απαιτητική.
H σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια, ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης, το εσωτερικό κίνητρο κάθε μαθητή και η αγάπη του για την εργασία είναι αυτά που πρέπει να διατηρηθούν ακέραια.
Για να διαφυλάξουμε τα παραπάνω, αναδιοργανώσαμε τη λειτουργία του σχολείου μας για να καλύψει τις ανάγκες της δύσκολης αυτής περιόδου:
Όσο αφορά την αμιγώς παιδαγωγική λειτουργία, παραμείναμε πιστοί στις παιδαγωγικές μας αρχές και, σεβόμενοι τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας, διαμορφώσαμε αντίστοιχα τον τρόπο σύνδεσης και επαφής με τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους.
Το Σχολείο μας έχει οργανωθεί με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα στις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας που θα επιβάλει η εξέλιξη της νόσου Covid-19 με μέτρα που όχι απλά θα ικανοποιούν της απαιτήσεις του Υπουργείου, αλλά θα εξασφαλίζουν ένα πραγματικά ασφάλές περιβάλλον για τα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα μέτρα που λάβαμε στις διαφορετικές καταστάσεις είναι:
Σύμφωνα με το Υπουργείο, εάν σε οποιοδήποτε τμήμα του Σχολείου εμφανιστει κρούσμα Covid-19, αυτό το τμήμα θα κλείνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και θα τίθεται άμεσα σε λειτουργία η 'εξ αποστάσεως εκπαίδευση' για το τμήμα αυτό.

Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη προσφέρει καθημερινή εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές της, με μικρά τμήματα 15 μαθητών και διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Υγειονομικά μέτρα

Ο στόχος της “ελεγχόμενης λειτουργίας κατά την πανδημία Covid-19” είναι να αποτρέπει την εξάπλωση της μόλυνσης του κορωνοϊού σε δύο επίπεδα: α) την αποφυγή της μετάδοσης της νόσου ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα, και β) την προσπάθεια ελαχιστοποίηση της επέκτασης της μετάδοσης στο εσωτερικό των τμημάτων. Εάν προσέλθει ένα άτομο μολυσμένο από τον SARS-Cov2, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα τεθεί σε καραντίνα (όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΕΠΘ ) μόνο το τμήμα στο οποίο φοιτάει το μολυσμένο άτομο.

Η λειτουργία του Σχολείου θα υπερκαλύπτει σε κάθε περίπτωση τις ελάχιστες προδιαγραφές των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας. Έτσι, σε αυτή τη φάση “ελεγχόμενης λειτουργίας”:

 • Λειτουργούμε τμήματα με μέγιστο αριθμό 15 μαθητών.
 • Διατάσσονται τα τραπέζια/θρανία στις τάξεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η απόσταση του 1,5 μ. ανάμεσά τους.
 • Γίνεται καθαρισμός τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
 • Τα διαλείμματα γίνονται σε συγκεκριμένους χώρους για κάθε τμήμα και σε διαφορετικές ώρες για τη μείωση του συγχρωτισμού.
 • Γίνεται φυσικός αερισμός των αιθουσών. Οι κλιματιστικές μονάδες θα λειτουργούν σύμφωνα με την Εγκύκλιο: “Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων” του Υπουργείου Υγείας.

Μέτρα Πρόληψης

Η βασική γραμμή για την αποφυγή μόλυνσης από τον ιό είναι η διατήρηση αποστάσεων ανάμεσα σε όλους όσοι βρίσκονται στο σχολείο κι ο συχνός καθαρισμός ή/και απολύμανση των χεριών, των χώρων και των αντικειμένων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται “Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται” και υπάρχει “σύσταση προς τους γονείς/κηδεμόνες για θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι”. Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, το προσωπικό και οι μαθητές θερμομετρούνται με ειδικό θερμόμετρο υπέρυθρων ακτινών πριν την είσοδό τους στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία.

Σε κάθε χώρο υπάρχει υγρό αντισηπτικό διάλυμα χεριών. Η μάσκα προσώπου δε συστήνεται, καθώς η κακή χρήση της μάσκας αυξάνει τους κινδύνους μόλυνσης, ενώ η σωστή χρήση της από μικρούς μαθητές είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ωστόσο, εάν κάποιο παιδί έρθει στο σχολείο με μάσκα, τότε όσο υπάρχει ορθή χρήση της θα μπορεί να τη φοράει, αλλιώς ο δάσκαλος θα αναλαμβάνει την ασφαλή απόρριψή της.

Καθαριότητα

 • Οι μαθητές κάθε τμήματος χρησιμοποιούν μόνο συγκεκριμένους χώρους τουαλέτας και εξωτερικό χώρο (διαλείμματος).
 • Οι τουαλέτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται πολύ τακτικά (κατά μέσο όρο κάθε 2 ώρες) από τον υπεύθυνο φροντίδας του ορόφου.
 • Στις τάξεις, τα δάπεδα, οι καρέκλες και τα τραπέζια καθαρίζονται/ απολυμαίνονται κάθε πρωί πριν εισέλθουν οι μαθητές, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όποτε η ομάδα των μαθητών είναι εκτός αίθουσας (π.χ. διάλειμμα, ρυθμική/γυμναστική στον κήπο).
 • Οι επιφάνειες με τις οποίες υπάρχει συχνή επαφή (πόμολα, πληκτρολόγια, κουπαστές σκάλας, πολύζυγο κλπ) καθαρίζονται τακτικά.
 • Γίνεται φυσικός αερισμός των αιθουσών. Οι κλιματιστικές μονάδες λειτουργούν σύμφωνα με την Εγκύκλιο: “Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων” του Υπουργείου Υγείας.

Ασθένεια μαθητή

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ασθενήσει, θα συνοδεύεται σε ειδικό απομονωμένο χώρο, θα του παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και θα ειδοποιούνται οι γονείς τηλεφωνικά για να έρθουν άμεσα να τον παραλάβουν.

Είσοδος στο Σχολείο

Οι χώροι (εσωτερικοί κι εξωτερικοί) του Νηπιαγωγείου χωρίζονται από του Δημοτικού, έτσι ώστε οι μαθητές να μην αναμειγνύονται.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μπαίνουν από την (κάτω) είσοδο της οδού Φρυζή, και οι μαθητές του Δημοτικού από την (πάνω) είσοδο της Χατζοπούλου.

Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές του Δημοτικού που μετακινούνται με σχολικό λεωφορείο, οι οποίοι χρησιμοποιούν την είσοδο της οδού Φρυζή, που προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια επιβίβασης-αποβίβασης και οδηγούνται μέσα από τον κήπο στην είσοδο του κτιρίου στη Χατζοπούλου.

Τα παιδιά παραλαμβάνονται και παραδίδονται στις εξωτερικές εισόδους του σχολείου χωρίς να εισέρχεται ο γονέας.

Ωράριο

Για να ελαχιστοποιείται ο συγχρωτισμός μαθητών από διαφορετικά τμήματα τόσο στις εισόδους του κτιρίου όσο και στους κοινόχρηστους χώρους, τα παιδιά κατά την είσοδό τους προωθούνται κατευθείαν στις τάξεις τους και κατά την αποχώρηση, παραμένουν στις τάξεις τους κι ενημερώνονται ατομικά να προσέλθουν στην αντίστοιχη έξοδο αμέσως μόλις έλθει ο γονέας/κηδεμόνας.

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του σχολείου εποπτεύονται για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρούνται οι καθορισμένες ώρες προσέλευσης κι αποχώρησης των μαθητών.

Φαγητό / Δεκατιανό

Το Σχολείο δεν προσφέρει φαγητό. Οι μαθητές τρώνε στις τάξεις τους το δεκατιανό και το μεσημεριανό φαγητό, τα οποία στέλνονται από το σπίτι. Τα δοχεία με το μεσημεριανό φαγητό μεταφέρονται, φυλάσσονται στο ψυγείο, ζεσταίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων (εφόσον ζητηθεί) και διανέμονται στους μαθητές με τους ενδεδειγμένους κανόνες υγιεινής (απολύμανση, γάντια, μάσκα) από τον υπεύθυνο φροντίδας του ορόφου και το δάσκαλο της τάξης.

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους στην τσάντα τους τα παρακάτω:

 • Ένα παγούρι για νερό
 • Πιρούνι ή κουτάλι για το μεσημεριανό τους (σε σακουλάκι)
 • Το μεσημεριανό τους φαγητό μέσα σε δοχείο τύπου τάπερ που να κλείνει στεγανά, όπου πρέπει:
  • να αναγράφει το όνομα του μαθητή
  • να είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων (εάν χρειάζεται ζέσταμα)
  • να μην ξεπερνάει τις ακόλουθες διαστάσεις: 22 x 18 x 6 εκ
 • Ένα σουπλά ή μια πετσέτα
 • Το δεκατιανό τους, το οποίο δεν πρέπει να χρειάζεται ψυγείο, καθώς παραμένει στην τσάντα τους μέχρι την ώρα του φαγητού (π.χ. φρούτο, κουλούρι)

Εκπαιδευτική διαδικασία

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει μειωθεί σε ποσότητα όσο είναι εφικτό, με έμφαση στο υλικό που δεν καθαρίζεται/απολυμαίνεται εύκολα. Ο κύκλος εργασίας των μαθητών έχει τροποποιηθεί ως εξής: Παίρνω τη δουλειά απ’ το ράφι, εργάζομαι στο τραπέζι, αφού τελειώσω τη βάζω στον ειδικό κάδο προς καθαρισμό/απολύμανση (αντί πίσω στο ράφι). Ο υπεύθυνος φροντίδας του ορόφου παραλαμβάνει τον κάδο, καθαρίζει και απολυμαίνει τα υλικά συνεχώς και τα τοποθετεί σε εδικό κάδο που έχει απολυμανθεί. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει την επανατοποθέτηση των υλικών στα ράφια.

Σχολικά

Οι μαθητές επιβιβάζονται στα σχολικά (μετά από θερμομέτρηση) και κάθονται σε συγκεκριμένες σταθερές θέσεις, που τους υποδεικνύει ο συνοδός, προκειμένου να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας. Μόλις καθίσουν, ο συνοδός τους παρέχει αντισηπτικό χεριών.

Εκδρομές/Εκδηλώσεις/Επισκέψεις

Όλες οι εκδρομές και οι ομαδικές εκδηλώσεις αναστέλλονται. Επίσης, δε πραγματοποιούνται οι τακτικές επισκέψεις σε εξωτερικούς αθλητικούς χώρους (κολυμβητήριο, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος).

Νηπιαγωγείο (Μικτές Ηλικίες, Νήπια: 2,5-6 ετών):

Καθημερινή δυνατότητα ατομικής επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς (τάξης και ειδικοτήτων) 9.00-16.00, μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης. Η επικοινωνία με το παιδί γίνεται με τρόπο που το βοηθά να αισθανθεί καλύτερα. Η διάρκεια της βιντεοκλήσης δεν ξεπερνά τα 20’.

Δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, οι εκπαιδευτικοί στέλνουν προτεινόμενες δραστηριότητες στους γονείς.

Οι δραστηριότητες αυτές:

 • αποτελούν συνέχεια των δραστηριοτήτων που γίνονταν στην τάξη,
 • συνοδεύονται από σαφή στοχοθεσία και επεξήγηση,
 • καλύπτουν τις 5 ενότητες μιας μοντεσσοριανής τάξης: γλώσσα, μαθηματικά, πολιτισμός, καθημερινή ζωή, υλικό αισθητηριακής ανάπτυξης, αλλά περιλαμβάνουν και θεματικές ενότητες των μαθημάτων ειδικοτήτων (μουσική, μουσικοκινητική, αγγλικά),
 • ευνοούν την επανάληψη, καθώς δεν είναι φυλλάδια προς συμπλήρωση, αλλά δραστηριότητες στις οποίες το παιδί μπορεί να επανέρχεται, όπως γίνεται και στην τάξη,
 • πραγματοποιούνται με απλά υλικά που υπάρχουν στο σπίτι ή μπορούν εύκολα να βρεθούν,
 • δεν απαιτούν ο γονέας να αντικαταστήσει το δάσκαλο, αλλά να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παιδί και το υλικό.

Με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά, δημιουργείται ένα απόθεμα εργασιών, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε μια γωνιά στο χώρο του παιδιού, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να επανέρχεται και να ασχολείται με αυτές χωρίς τη βοήθεια του γονιού.

Συνεχίζονται τα ατομικά μαθήματα πιάνου, μέσω βιντεοκλήσης.

Δημοτικό (6-12 ετών):

Η Microsoft έδωσε τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών της στους μαθητές και το προσωπικό του Σχολείου μας, μιας κι αυτό εποπτεύεται από το κοινωφελές Ίδρυμα Μαρίας και Σωτήρη Γουδέλη. Μέσα από αυτές τις εφαρμογές μπορεί το σχολείο κι οργανώνει τη σύγχρονη κι ασύγχρονη διδασκαλία μέσα από ένα ελεγχόμενο κι ασφαλές περιβάλλον που πληρεί όλες τις προδιαγραφές του GDPR.

Το σχολείο διαθέτει και εικονικά δωμάτια για μαζικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Οπότε, ανάλογα με τον τρόπο που είναι κάθε φορά καταλληλότερος, οι μαθητές των ΑΒ’ και ΓΔ’ τάξεων επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς σε ομάδες:

 • για οργάνωση της δουλειάς τους και ομαδικές γνωστικές δραστηριότητες (2 φορές/εβδομάδα μέσω ομαδικής τηλεφωνικής διάσκεψης η ΑΒ, και καθημερινά με τηλεδιάσκεψη μέσω οθόνης η ΓΔ),
 • ατομικά για στήριξη (γνωστική ή συναισθηματική) ή διδασκαλία, όποτε χρειάζεται, μέσω τηλεδιάσκεψης,
 • ασύγχρονα, με αποστολή δραστηριοτήτων και εργασιών.

Επιπλέον, οι μαθητές της ΕΣΤ’ τάξης επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς καθημερινά με:

 • 2 συναντήσεις σύγχρονης διδασκαλίας μαθημάτων,
 • αποστολή δραστηριοτήτων και εργασιών (ασύγχρονη εκπαίδευση).

Όλες οι τάξεις, πραγματοποιούν ομαδική “κοινωνική ώρα” (μέσω οθόνης), 1 φορά την εβδομάδα, στην οποία συμμετέχει και ο ψυχολόγος του σχολείου. Πρόκειται για ώρα θεματικών συζητήσεων, προβληματισμών και μεγαλύτερης σύνδεσης της ομάδας.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (αγγλικών, μουσικής, φυσικής αγωγής, εικαστικών) έρχονται σε επαφή με τους μαθητές σύγχρονα και ασύγχρονα με την ίδια συχνότητα που ισχύει και στην κανονική λειτουργία του σχολείου

Συνεχίζονται τα μαθήματα σκακιού για τους μεγαλύτερους μαθητές του δημοτικού.

Τμήμα Στήριξης:

Οι ψυχολόγοι κι οι ειδικοί παιδαγωγοί του Σχολείου είναι διαθέσιμοι και συνεχίζουν και παρέχουν ατομική στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω βιντεοκλήσης.

Επικοινωνία με τους γονείς:

Γίνονται τηλεφωνικές διασκέψεις με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Για να μπορούν αυτές οι τηλεδιασκέψεις να είναι λειτουργικές, φροντίζουμε να γίνονται σε ομάδες με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 15 άτομα. Έτσι, στην κάθε τάξη οι γονείς χωρίζονται σε δύο ομάδες.

Συντονισμός της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας:

Για το συντονισμό και την οργάνωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετέχουν, σχεδόν καθημερινά, σε τηλεφωνικές διασκέψεις σε Εικονικά Δωμάτια ή μέσω βιντεοκλήσης.

Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υποστήριξη:

Για τη στήριξη γονέων και μαθητών, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δόθηκε η δυνατότητα υλοποίησης ατομικών ραντεβού συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης με τον υπεύθυνο ψυχολόγο του Σχολείου.

Διοικητικές Λειτουργίες:

Το σχολείο σε όλη τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας του, παρέμεινε ένας ζωντανός μηχανισμός τηρώντας με επιμέλεια όλους τους κανόνες υγιεινής κι ασφάλειας που απαιτούσαν οι περιστάσεις.

Εκτός από τις καθημερινές τηλεδιασκέψεις υπήρχε καθημερινά στο σχολείο κι ένα “προσωπικό ασφαλείας”. Διατηρήσαμε μια πολύπλευρη δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι του σχολείου. Καθημερινή παρουσία είχαν στο σχολείο:

Οι Διευθυντές των εκπαιδευτικών βαθμίδων, η διοίκηση του σχολείου, η γραμματεία που βοηθούσε και στην οργάνωση των πακέτων τηλεκπαίδευσης που στέλναμε.

Περιστασιακά, όταν υπήρχε ανάγκη, προσέρχονταν στο σχολείο εκπαιδευτικοί για τη δημιουργία υλικού και οδηγοί για να εκτελέσουν εργασίες συντήρησης εκμεταλλευόμενοι την απουσία μαθητών.

Κανονικά με τηλεδιάσκεψη γίνονται κι οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε καθημερινή βάση γίνονται κι οι ενημερώσεις των νέων γονέων για υποψήφιους μαθητές, μέσω τηλεδιάσκεψης.

 • Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, το σχολείο μας αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ όλα τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την "Επαναλειτουργία Ιουνίου/Ιουλίου 2020", όπως:
  • Τμήματα μέγιστου αριθμού 15 μαθητών.
  • Αποφυγή διασποράς ανάμεσα στα τμήματα (διαφορετικές ώρες διαλειμμάτων κλπ.).
  • Διαφορετικές είσοδοι Νηπιαγωγείου-Δημοτικού.
  • Θερμομέτρηση όλων κατά την είσοδό τους.
  • Παραμένουν οι ειδικές ρυθμίσεις για τα σχολικά που είχαν εφαρμοστεί τον Ιούνιο.
  • Ειδικό πρόγραμμα καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων.
  • Ειδικό πρόγραμμα συνεχούς καθαρισμού κι απολύμανσης του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Ειδική διαχείριση του φαγητού.
  • Ειδικές διαδικασίες για την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών από το Σχολείο, χωριστές εισόδοι για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο.
 • Επιπλέον των μέτρων που είχαν ληφθεί τον Ιούνιο, θα ισχύσουν:
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου
  • Τακτικοί Εργαστηριακοί Έλεγχοι του προσωπικού μας για τον SARS-Cov2. Συγκεκριμένα, όλο το προσωπικό μας έχει ελεγχθεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα έχουμε τακτικούς επαναλέγχους, τουλάχιστον κάθε 3 εβδομάδες.
 • Ειδικά όσον αφορά στους μαθητές επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση της μάσκας για ΟΛΕΣ τις ηλικίες. Προτείνουμε οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά με μάσκα «βολική» για την ηλικία τους, πιθανότατα υφασμάτινη που έχει προηγουμένως πλυθεί ΚΑΙ σιδερωθεί.
 • Το σχολείο θα συνεχίσει να ΜΗΝ παρέχει φαγητό στα παιδιά. Οι γονείς θα πρέπει να στέλνουν δοχεία με το φαγητό των παιδιών, όπως γινόταν τον Ιούνιο 2020. Παρόλο που προβληματιστήκαμε αρκετά για το συγκεκριμένο θέμα, διαπιστώσαμε ότι η αστοχία ενός κεντρικού συστήματος παροχής τροφής εμπεριέχει την πιθανότητα επιμόλυνσης του συνόλου των μαθητών του σχολείου, κίνδυνος που το σχολείο πιστεύει ότι δεν αξίζει να αναληφθεί, επιπλέον λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ειδική διαδικασία παρασκευής και διανομής φαγητού που να εξασφαλίζει την παροχή τροφής απαλλαγμένης από ιούς του τύπου SARS-Cov2.
 • Τα μέτρα που λαμβάνουμε υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις που μας επιβάλουν οι Δημόσιοι Οργανισμοί που εποπτεύουν τη λειτουργία μας, ωστόσο θα υιοθετήσουμε και κάθε πρόσθετο μέτρο που αυτές τυχόν επιβάλουν.
Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική γιατί δεν αφορά την υγεία αυτού που τη φορά για να έχει το δικαίωμα να επιλέξει, αλλά αφορά την υγεία των συνανθρώπων του και την προστασία του συνόλου από τις καταστροφικές επιπτώσεις μιας ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του ιού.
Loading...