Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη την περίοδο του κορωνοϊού


Συνεχίζουμε!

Η περίοδος που ο μαθητής απέχει από το ψυχικό περιβάλλον της τάξης του είναι δύσκολη και απαιτητική. H σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια, ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης, το εσωτερικό κίνητρο κάθε μαθητή και η αγάπη του για την εργασία είναι αυτά που πρέπει να διατηρηθούν ακέραια.
Για να διαφυλάξουμε τα παραπάνω, αναδιοργανώσαμε τη λειτουργία του σχολείου μας για να καλύψει τις ανάγκες της δύσκολης αυτής περιόδου:
Όσο αφορά την αμιγώς παιδαγωγική λειτουργία, παραμείναμε πιστοί στις παιδαγωγικές μας αρχές και, σεβόμενοι τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας, διαμορφώσαμε αντίστοιχα τον τρόπο σύνδεσης και επαφής με τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους.

Νηπιαγωγείο (Μικτές Ηλικίες, Νήπια: 2,5-6 ετών):  

Καθημερινή δυνατότητα ατομικής επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς (τάξης και ειδικοτήτων) 9.00-16.00, μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης. Η επικοινωνία με το παιδί γίνεται με τρόπο που το βοηθά να αισθανθεί καλύτερα. Η διάρκεια της βιντεοκλήσης δεν ξεπερνά τα 20’.

Δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, οι εκπαιδευτικοί στέλνουν προτεινόμενες δραστηριότητες στους γονείς. 

Οι δραστηριότητες αυτές:

 • αποτελούν συνέχεια των δραστηριοτήτων που γίνονταν στην τάξη,
 • συνοδεύονται από σαφή στοχοθεσία και επεξήγηση,
 • καλύπτουν τις 5 ενότητες μιας μοντεσσοριανής τάξης: γλώσσα, μαθηματικά, πολιτισμός, καθημερινή ζωή, υλικό αισθητηριακής ανάπτυξης, αλλά περιλαμβάνουν και θεματικές ενότητες των μαθημάτων ειδικοτήτων (μουσική, μουσικοκινητική, αγγλικά),
 • ευνοούν την επανάληψη, καθώς δεν είναι φυλλάδια προς συμπλήρωση, αλλά δραστηριότητες στις οποίες το παιδί μπορεί να επανέρχεται, όπως γίνεται και στην τάξη,
 • πραγματοποιούνται με απλά υλικά που υπάρχουν στο σπίτι ή μπορούν εύκολα να βρεθούν,
 • δεν απαιτούν ο γονέας να αντικαταστήσει το δάσκαλο, αλλά να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παιδί και το υλικό.

Με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά, δημιουργείται ένα απόθεμα εργασιών, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε μια γωνιά στο χώρο του παιδιού, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να επανέρχεται και να ασχολείται με αυτές χωρίς τη βοήθεια του γονιού. 

Συνεχίζονται τα ατομικά μαθήματα πιάνου, μέσω βιντεοκλήσης.

Δημοτικό (6-12 ετών):

Η Microsoft έδωσε τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών της στους μαθητές και το προσωπικό του Σχολείου μας, μιας κι αυτό εποπτεύεται από το κοινωφελές Ίδρυμα Μαρίας και Σωτήρη Γουδέλη. Μέσα από αυτές τις εφαρμογές μπορεί το σχολείο κι οργανώνει τη σύγχρονη κι ασύγχρονη διδασκαλία μέσα από ένα ελεγχόμενο κι ασφαλές περιβάλλον που πληρεί όλες τις προδιαγραφές του GDPR.

Το σχολείο διαθέτει και εικονικά δωμάτια για μαζικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Οπότε, ανάλογα με τον τρόπο που είναι κάθε φορά καταλληλότερος, οι μαθητές των ΑΒ’ και ΓΔ’ τάξεων επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς σε ομάδες:

 • για οργάνωση της δουλειάς τους και ομαδικές γνωστικές δραστηριότητες (2 φορές/εβδομάδα μέσω ομαδικής τηλεφωνικής διάσκεψης η ΑΒ, και καθημερινά με τηλεδιάσκεψη μέσω οθόνης η ΓΔ),
 • ατομικά για στήριξη (γνωστική ή συναισθηματική) ή διδασκαλία, όποτε χρειάζεται, μέσω τηλεδιάσκεψης,
 • ασύγχρονα, με αποστολή δραστηριοτήτων και εργασιών.

Επιπλέον, οι μαθητές της ΕΣΤ’ τάξης επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς καθημερινά με:

 • 2 συναντήσεις σύγχρονης διδασκαλίας μαθημάτων,
 • αποστολή δραστηριοτήτων και εργασιών (ασύγχρονη εκπαίδευση).

Όλες οι τάξεις, πραγματοποιούν ομαδική “κοινωνική ώρα” (μέσω οθόνης), 1 φορά την εβδομάδα, στην οποία συμμετέχει και ο ψυχολόγος του σχολείου. Πρόκειται για ώρα θεματικών συζητήσεων, προβληματισμών και μεγαλύτερης σύνδεσης της ομάδας.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (αγγλικών, μουσικής, φυσικής αγωγής, εικαστικών) έρχονται σε επαφή με τους μαθητές σύγχρονα και ασύγχρονα με την ίδια συχνότητα που ισχύει και στην κανονική λειτουργία του σχολείου

Συνεχίζονται τα μαθήματα σκακιού για τους μεγαλύτερους μαθητές του δημοτικού.

Τμήμα Στήριξης:

Οι ψυχολόγοι κι οι ειδικοί παιδαγωγοί του Σχολείου είναι διαθέσιμοι και συνεχίζουν και παρέχουν ατομική στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω βιντεοκλήσης.

Επικοινωνία με τους γονείς:

Γίνονται τηλεφωνικές διασκέψεις με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Για να μπορούν αυτές οι τηλεδιασκέψεις να είναι λειτουργικές, φροντίζουμε να γίνονται σε ομάδες με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 15 άτομα. Έτσι, στην κάθε τάξη οι γονείς χωρίζονται σε δύο ομάδες.

Συντονισμός της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας:

Για το συντονισμό και την οργάνωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετέχουν, σχεδόν καθημερινά, σε τηλεφωνικές διασκέψεις σε Εικονικά Δωμάτια ή μέσω βιντεοκλήσης.

Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υποστήριξη:

Για τη στήριξη γονέων και μαθητών, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δόθηκε η δυνατότητα υλοποίησης ατομικών ραντεβού συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης με τον υπεύθυνο ψυχολόγο του Σχολείου.

Διοικητικές Λειτουργίες:

Το σχολείο σε όλη τη διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας του, παρέμεινε ένας ζωντανός μηχανισμός τηρώντας με επιμέλεια όλους τους κανόνες υγιεινής κι ασφάλειας που απαιτούσαν οι περιστάσεις. 

Εκτός από τις καθημερινές τηλεδιασκέψεις υπήρχε καθημερινά στο σχολείο κι ένα “προσωπικό ασφαλείας”. Διατηρήσαμε μια πολύπλευρη δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι του σχολείου. Καθημερινή παρουσία είχαν στο σχολείο:

Οι Διευθυντές των εκπαιδευτικών βαθμίδων, η διοίκηση του σχολείου, η γραμματεία που βοηθούσε και στην οργάνωση των πακέτων τηλεκπαίδευσης που στέλναμε.

Περιστασιακά, όταν υπήρχε ανάγκη, προσέρχονταν στο σχολείο εκπαιδευτικοί για τη δημιουργία υλικού και οδηγοί για να εκτελέσουν εργασίες συντήρησης εκμεταλλευόμενοι την απουσία μαθητών.

Κανονικά με τηλεδιάσκεψη γίνονται κι οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε καθημερινή βάση γίνονται κι οι ενημερώσεις των νέων γονέων για υποψήφιους μαθητές, μέσω τηλεδιάσκεψης.