Μοντεσσοριανή διδασκαλία μαθηματικών

Μοντεσσοριανή διδασκαλία μαθηματικών

Η μοντεσσοριανή αγωγή φαίνεαι να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα μαθηματικά. Η ίδια η Μαρία Μοντεσσόρι κατέβαλε σοβαρές προσπάθριες για την πραγματοποίηση της ιδέας της παιδείας στην εκμάθηση των μαθηματικών.

Δύο βιβλία της (“Ψυχοαριθμητική” και “Ψυχογεωμετρία”) τεκμηριώνουν την σημασία που έδινε η Μαρία Μοντεσσόρι στα μαθηματικά.

Μοντεσσοριανή αγωγή στην καθημερινή ζωή

Μοντεσσοριανή αγωγή στην καθημερινή ζωή

Οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής είναι μια προέκταση των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο σπίτι του παιδιού και το βοηθούν να προσαρμοσττεί ομαλά στο νέο περιβάλλον του σχολείου.

Βοηθούν το παιδί ουσιαστικά στην ανάπτυξή του:

  • Συντονισμός κίνησης
  • Επικοινωνία και ανάπτυξη της γλώσσας
  • Κοινωνικές σχέσεις με τους γύρω του
  • Τάξη/Σειρά
  • Αισθητηριακή γνώση του περιβάλλοντος
  • Ανακάλυψη και εξέταση των μικρών αντικειμένων