Βασικές αρχές

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Ο εκπαιδευτικός έχει συνείδηση της παιδαγωγικής του αποστολής και προσαρμόζει τις νέες καταστάσεις της σχολικής αγωγής στην μαθησιακή διαδικασία.

2. Η μάθηση γίνεται με ελεύθερη επιλογή ασχολιών απο τα παιδιά, μέσα απο το επιστημονικά οργανωμένο περιβάλλον του σχολείου, όπου υπάρχει πλούσιο παιδαγωγικό υλικό, γι’ αυτό δε χρειάζεται μελέτη στο σπίτι.

3. Το σχολείο σέβεται την ατομικότητα κάθε παιδιού και κατά συνέπεια η αγωγή είναι συνήθως εξατομικευμένη, για να ακολουθείται ο προσωπικός ρυθμός του παιδιού και να λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του.

4. Οι ομαδικές εργασίες και η ελευθερία των παιδιών να συνεργαστούν μεταξύ τους με σιγανή φωνή μέσα στην τάξη, όταν εκείνα το επιλέξουν, καλλιεργεί την κοινωνικοποίηση τους. Οι μαθητές μαθαίνουν να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες της εκπαίδευτικής κοινότητας σ΄ένα κλίμα δημοκρατικό.

5. Στο σχολείο επικρατεί κλίμα αποδοχής και ψυχικής ηρεμίας, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τον ψυχικό και πνευματικό τους κόσμο.

6. Η αξιολόγηση δε γίνεται με βαθμούς συγκρίσεις κι επαίνους. Τα παιδιά μαθαίνουν ν’ αγαπούν τη μάθηση και την εργασία. Η εσωτερική ικανοποίηση για κάθε καινούρια κατάκτηση αποτελεί κίνητρο για μάθηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση τα παιδιά αποκτούν γνώσεις που είναι οι βάσεις για την εκπαίδευσή τους στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν καλλιεργείται η αποστήθιση αλλά η βαθιά κατανόηση εννοιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *