Μοντεσσοριανή διδασκαλία μαθηματικών

Μοντεσσοριανή διδασκαλία μαθηματικών

Η μοντεσσοριανή αγωγή φαίνεαι να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα μαθηματικά. Η ίδια η Μαρία Μοντεσσόρι κατέβαλε σοβαρές προσπάθριες για την πραγματοποίηση της ιδέας της παιδείας στην εκμάθηση των μαθηματικών.

Δύο βιβλία της (“Ψυχοαριθμητική” και “Ψυχογεωμετρία”) τεκμηριώνουν την σημασία που έδινε η Μαρία Μοντεσσόρι στα μαθηματικά.