Επικοινωνία

Επικοινωνήστε απευθείας με το σχολείο καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο:

Τηλέφωνα: 210 69 25 100

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και με E-mail:

E-mail: sholigoudeli@gmail.com