Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική

Τα παιδιά εντάσσονται ομαλά σε όλες τις εργασίες της καθημερινής ζωής