Μοντεσσοριανή αγωγή στην καθημερινή ζωή

Μοντεσσοριανή αγωγή στην καθημερινή ζωή

Οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής είναι μια προέκταση των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο σπίτι του παιδιού και το βοηθούν να προσαρμοσττεί ομαλά στο νέο περιβάλλον του σχολείου.

Βοηθούν το παιδί ουσιαστικά στην ανάπτυξή του:

  • Συντονισμός κίνησης
  • Επικοινωνία και ανάπτυξη της γλώσσας
  • Κοινωνικές σχέσεις με τους γύρω του
  • Τάξη/Σειρά
  • Αισθητηριακή γνώση του περιβάλλοντος
  • Ανακάλυψη και εξέταση των μικρών αντικειμένων