Υπολογιστές – Διαδίκτυο

Η χρήση των υπολογιστών στο σχολείο γίνεται πάντοτε με γνώμονα την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τα Μοντεσσοριανά πρότυπα.