Ποιοι Είμαστε

Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που ακολουθεί το Μοντεσσοριανό σύστημα αγωγής κι εκπαίδευσης, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη Μαρία Γουδέλη για την ελληνική πραγματικότητα.

Στη Σχολή μας φοιτούν μαθητές από 2,5 ως 12 ετών σε 3 βαθμίδες εκπαίδευσης:

  • Παιδικός Σταθμός
  • Νηπιαγωγείο
  • Δημοτικό

Ιδιοκτήτης του Σχολείου είναι το Κοινοφελές μη-κερδοσκοπικό Ίδρυμα Μαρίας και Σωτήρη Γουδέλη

Οι Αρχές του Σχολείου μας

Βασική αρχή της Σχολής μας είναι ο σεβασμός του ρυθμού ανάπτυξης και της προσωπικότητας κάθε παιδιού. Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε την αυτοαγωγή ως μέθοδο διδασκαλίας. Συγκεκριμένα υπάρχει ελεύθερη επιλογή εργασίας από τα παιδιά, μέσα σε ένα επιστημονικά οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε κάθε παιδί να μαθαίνει αξιοποιώντας το εσωτερικό του κίνητρο. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να χτίσει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να εξελιχθεί σε μία αυτόνομη και ανεξάρτητη προσωπικότητα.


Μονάδες: Στη Σχολή μας λειτουργούν 3 βαθμίδες εκπαίδευσης – Παιδικός Σταθμός (ΜΦΠΑΔ), Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Κάθε τάξη έχει μέχρι 23 μαθητές και συνήθως 2 δασκάλους, αναλόγως των αναγκών.

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο (1ο Στάδιο Ανάπτυξης):

Η Σχολή μας διαθέτει τρεις τάξεις με μαθητές μεικτών ηλικιών, , 2,5 ως 5 ετών, και μία τάξη με μαθητές 5-6 ετών (Νηπίων). Οι τάξεις μεικτών ηλικιών βοηθούν το παιδί να μαθαίνει βάσει του προσωπικού του ρυθμού ανάπτυξης, σε ένα ψυχικό περιβάλλον ρεμίας, αλληλοσεβασμού κι αλληλεπίδρασης με παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Στην τάξη των Νηπίων, τα παιδιά εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο σε διάφορες γνωστικές έννοιες και δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Δημοτικό (2ο στάδιο ανάπτυξης):

Το Δημοτικό μας περιλαμβάνει τρεις τάξεις μεικτών ηλικιών: ΑΒ΄, ΓΔ΄ και ΕΣΤ΄. Η έμφαση δίνεται στην κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου και στην ενίσχυση του Λογικού Νου [ΔΕΣ ΔΕΚΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΥΣ]. Η εργασία στην τάξη οργανώνεται από τους ίδιους τους μαθητές με την υποστήριξη του δασκάλου.Όλη η εργασία γίνεται εντός της τάξης με το μοντεσσοριανό υλικό, άρα δεν υπάρχει δουλειά για το σπίτι.

Υλικό

Οι τάξεις μας έχουν πλούσιο διδακτικό-αναπτυξιακό υλικό που καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών, βάσει των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους. Είναι φτιαγμένο από φυσικά υλικά, με απλά κι ελκυστικά χρώματα, και ακριβείς διαστάσεις. Δουλεύεται κατά βάση ατομικά και ενέχει το στοιχείο του αυτοελέγχου, έτσι ώστε το παιδί να εργάζεται αυτόνομα.


Εκπαιδευτικοί

Κάθε τάξη έχει ένα βασικό δάσκαλο, το πρόσωπο αναφοράς των παιδιών, που εμψυχώνει, συντονίζει, και παρατηρεί και βοηθά τους μαθητές να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε όλα τα επίπεδα. Ο μοντεσσοριανός βοηθός αναλαμβάνει τη φροντίδα του περιβάλλοντος της τάξης και υποστηρίζει τη γενική της λειτουργία. Το σχολείο μας στηρίζει και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ειδικός παιδαγωγός που ενισχύει το δάσκαλο στο έργο του.

Ιδρυτές

Η Μαρία Εδελστάιν Γουδέλη μαθήτευσε κοντά στη Μαρία Μοντεσσόρι (1933). Ήταν η πρώτη που έφερε το μοντεσσοριανό σύστημα στην Ελλάδα στο νηπιαγωγείο της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, το 1937. Παραιτήθηκε από το δημόσιο το 1945, όταν απορρίφθηκε το αίτημά της να δημιουργήσει μοντεσσοριανό Δημοτικό. Μαζί με το σύζυγό της, Σωτήρη Γουδέλη, ξεκίνησε τη λειτουργία ιδιωτικού μοντεσσοριανού σχολείου το 1949. Ο Σωτήρης Γουδέλης, διακεκριμένος μαθηματικός, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του σχολείου, μεριμνώντας για όλα τα πρακτικά και διοικητικά ζητήματα που απαιτούσε η λειτουργία του. Η Μαρία Γουδέλη, με την πολύπλευρη και βαθιά παιδεία της κατανόησε το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντεσσοριανού συστήματος και το εφάρμοσε με έναν τρόπο δημιουργικό, που φέρει την προσωπική της σφραγίδα.

Loading...