Μαθητείες

Σκοπός του ιδρύματος είναι:

1) Η μελέτη, έρευνα και περαιτέρω ανάπτυξη του παιδαγωγικού συστήματος της αυτοαγωγής όπως επιστημονικά θεμελιώθηκε από την παιδαγωγό Μαρία Μοντεσσόρι και αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από τη Μαρία Γουδέλη. 2) Τη συνέχιση, διάδοση και περαιτέρω ανάπτυξη του παιδαγωγικού έργου της Μαρίας και του Σωτήρη Γουδέλη το οποίο στηρίζεται στο σύστημα της αυτοαγωγής. Το παραπάνω σύστημα αποβλέπει στο να δημιουργήσει ένα υλικό και πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο με τη δράση του ίδιου του παιδιού θα μπορούν αφενός να εκδηλωθούν, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ομαλά όλες οι ιδιότητες και οι ικανότητες του, αφετέρου δε να λάβουν μορφές και εκδηλώσεις ατομικά και κοινωνικά ωφέλιμες. Έμπρακτη απόδειξη του συστήματος της αυτοαγωγής αποτελεί η ύπαρξη και λειτουργία του εκπαιδευτηρίου Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών που δημιούργησε η Μαρία Γουδέλη και ο Σωτήρης Γουδέλης.

Από τον Οργανισμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μαρίας και Σωτήρη Γουδέλη. Άρθρο 2. Σκοπός

Διάδοση του εκπαιδευτικού μας συστήματος

Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών – Μαρία Γουδέλη ανταποκρινόμενη στην πνευματική παρακαταθήκη των Ιδρυτών της για την ευρύτερη δυνατή διάδοση του Εκπαιδευτικού της Συστήματος προσφέρει τη δυνατότητα «Οργανωμένης Παρακολούθησης» (Μαθητείας) σε εκπαιδευτικούς και συναφείς ειδικότητες (π.χ. ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί κ.ο.κ.).

Προκήρυξη Μαθητείας

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την Αίτηση ΜαθητείαςLoading...