Νέα

Το Μοντεσσοριανό Σύστημα Εκπαίδευσης σήμερα κι αύριο: Προβληματισμοί και Προοπτικές

Το Ίδρυμα Μαρίας & Σωτήρη Γουδέλη, διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 20 & 21 Δεκεμβρίου του 2013 ένα Πανελλαδικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή. Τη επιμέλεια του Συνεδρίου είχε αναλάβει ο κ. Δημήτρης Χασάπης.

«Το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στην ιστορία της εκπαίδευσης του δυτικού κόσμου. Αναπτύχθηκε ως μια εναλλακτική πρόταση εκπαίδευσης στις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα υπολογίζεται ότι περισσότερα από 22.000 σχολεία σε 110 τουλάχιστον χώρες εφαρμόζουν ένα σύστημα εκπαίδευσης βασισμένο στις αρχές του Μοντεσσοριανού σχολείου, το οποίο όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων προσαρμόστηκε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να αντιστοιχεί στις ιιαίτερες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες κάθε χώρας. Στην Ελλάδα το σύστημα της Μοντεσσόρι εισάγεται το 1936 από τη Μαρία Γουδέλη κι εφαρμόζεται αρχικά στο νηπιαγωγείο και μετά τον πόλεμο στο δημοτικό σχολείο, ενώ παράλληλα ιδρύονται και λειτουργούν αρκετά μοντεσσοριανά σχολεία στην Αθήνα.»

Από το Εισαγωγικό Σημείωμα των πρακτικών του Συνεδρίου.

Συνημμένα τα πρακτικά.Loading...