Νέα

"Ο Μίλτος και τα αεροπλάνα της αγάπης"

Μια ιστορία που μιλάει για την επιστροφή ενός παιδιού στο σχολείο μετά τη λήξη της καραντίνας και τη διαχείριση των συναισθημάτων του σε σχέση με τις αλλαγές που παρατηρεί. Η ιστορία έχει δημιουργηθεί από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλάκο (Ψυχολόγο του Σχολείου).Loading...