Νέα

''Ο Μίλτος και οι μάσκες των χρωμάτων''

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών σε σχέση με την υποχρεωτική χρήση της μάσκας στο σχολείο, σας παρουσιάζουμε μια ιστορία η οποία στοχεύει στην προετοιμασία και τη πλαισίωση του συναισθήματός τους στις νέες συνθήκες. Η ιστορία έχει δημιουργηθεί από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλάκο (Ψυχολόγο του Σχολείου).Loading...