Νέα

ΟΜΙΛΙΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης - Ενισχύοντας τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι.

Ο σκοπός της ομιλίας είναι να συζητηθούν οι βασικοί άξονες της κοινωνικοποίησης των παιδιών του πρώτου σταδίου ανάπτυξης καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι δάσκαλοι και οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εξασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν με τον άλλο και να χτίσουν λειτουργικές σχέσεις. Θα γίνει αναφορά στα αναπτυξιακά ορόσημα της κοινωνικοποίησης υπό το πρίσμα της μοντεσσοριανής φιλοσοφίας και της αναπτυξιακής ψυχολογίας και θα δοθεί έμφαση στο πώς οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών σε καλέσματα στο σπίτι ή σε πάρτι. 

Ομιλητής: Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλάκος (Ψυχολόγος του Σχολείου)

Loading...