ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι βασικές αρχές της μοντεσσοριανής παιδαγωγικής και διδακτικής πρακτικής

14/01/2022 - 05/02/2022
24 ώρες

Επιστημονικός υπεύθυνος σεμιναρίου:

Δημήτρης Χασάπης Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρίας και Σωτήρη Γουδέλη

Οργανωτές – Εισηγητές σεμιναρίου:

Έλσα Χωριανοπούλου, Διευθύντρια Μοντεσσοριανής Σχολής Αθηνών - Μαρία Γουδέλη
Σπύρος Κόλλας, Εκπαιδευτικός Μοντεσσοριανής Σχολής Αθηνών - Μαρία Γουδέλη
Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη, καινοτομώντας επί 70 χρόνια στο χώρο της παιδαγωγικής και έχοντας στους σκοπούς της τη διάδοση του μοντεσσοριανού συστήματος στην εκπαιδευτική κοινότητα, οργανώνει ένα σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Δημοτικού σχολείου με θέμα «Οι βασικές αρχές της Μοντεσσοριανής Παιδαγωγικής και εφαρμογές στη διδακτική πράξη». Σκοπός του σεμιναρίου είναι: (α) η γνωριμία των συμμετεχόντων με τις αρχές που διέπουν τη μοντεσσοριανή παιδαγωγική θεωρία και με τον τρόπο που αυτές επιδρούν στο σχεδιασμό και στη λειτουργία μιας μοντεσσοριανής τάξης (με έμφαση στις ηλικίες 6-12) και (β) η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με μοντεσσοριανά χαρακτηριστικά, για μαθητές του Δημοτικού σχολείου.

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

Παρασκευή 14/01 (Εξ αποστάσεως): Τα θεμέλια της μοντεσσοριανής παιδαγωγικής θεωρίας.
 • Εισαγωγή.
 • Ιστορική αναδρομή στο έργο της Μαρίας Μοντεσσόρι και της Μαρίας Γουδέλη.
 • Τα 4 στάδια ανάπτυξης. Έμφαση στο 2ο στάδιο ανάπτυξης.
Σάββατο 15/01 (Δια ζώσης): Τα θεμέλια της μοντεσσοριανής παιδαγωγικής θεωρίας.
 • Τα 4 στάδια ανάπτυξης. Έμφαση στο 2ο στάδιο ανάπτυξης.
Παρασκευή 21/01 (Εξ αποστάσεως): Βασικές αρχές λειτουργίας μιας μοντεσσοριανής τάξης.
 • Αρχές του Μοντεσσοριανού συστήματος.
 • Ο «νέος» ρόλος του δασκάλου.
Σάββατο 22/01 (Δια ζώσης): Η διδακτική φιλοσοφία.
 • Η Κοσμική εκπαίδευση.
 • Το μοντεσσοριανό υλικό και τα χαρακτηριστικά του.
Παρασκευή 28/01 (Δια ζώσης): Η διδακτική φιλοσοφία στην πράξη.
 • Η συμβολή της Μαρίας και του Σωτήρη Γουδέλη στην προσαρμογή και την ανάπτυξη μοντεσσοριανού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.
 • Ενδεικτικές παρουσιάσεις μαθημάτων.
Σάββατο 29/01 (Δια ζώσης): Η διδακτική φιλοσοφία στην πράξη.
 • Πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών με μοντεσσοριανό υλικό.
Παρασκευή 04/02 (Δια ζώσης): Workshop σχεδιασμού μοντεσσοριανών μαθημάτων.
 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων από τους συμμετέχοντες.
Σάββατο 05/02 (Δια ζώσης): Workshop σχεδιασμού μοντεσσοριανών μαθημάτων.
 • Παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων που σχεδίασαν οι συμμετέχοντες.
 • Ανατροφοδότηση.

Κόστος Σεμιναρίου: 180 €

Διάρκεια: 24 ώρες

Τρόπος διεξαγωγής: Μεικτός (Δια ζώσης & Εξ αποστάσεως)

Τόπος διεξαγωγής: Χατζοπούλου 2 Αθήνα

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 14/01/22 - 05/02/22 Παρασκευές (16.30-18.30) και Σάββατα (10.00-14.00)

Αριθμός συμμετεχόντων: 25 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Πληροφορίες σεμιναρίου: Γραμματεία της Σχολής 210-6925100

Δήλωση συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να στείλουν την Αίτηση Συμμετοχής στο Σεμινάριο στο info1@montessoriani.gr

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης

Η Έλσα Χωριανοπούλου, είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων και AMI diplomas στη μοντεσσοριανή αγωγή (Master in Montessori Education, elementary level 6-12, Loyola University, USA και Master in Montessori Pedagogy 0-6, Universitat de Vic, España) και υποψήφια διδάκτωρ στο ΕΚΠΑ, δραστηριοποιείται στο χώρο της μοντεσσοριανής αγωγής από το 2003 ως δασκάλα δημοτικού και διευθύντρια στη Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη, καθώς και ως οργανώτρια και εισηγήτρια σειρών σεμιναρίων εκπαίδευσης ενηλίκων (εκπαιδευτικών, γονέων, κ.α.) αναφορικά με τη μοντεσσοριανή αγωγή.

Ο Σπύρος Κόλλας, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου με αντικείμενο τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων, δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ως δάσκαλος δημοτικού στη Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη από το 2009, ως ερευνητής και διδάσκων σε Παιδαγωγικά Τμήματα (ΕΚΠΑ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) από το 2015, και ως οργανωτής και εισηγητής σεμιναρίων προς εκπαιδευτικούς αναφορικά με θέματα διδακτικής Φυσικών Επιστημών ή με ζητήματα μοντεσσοριανής αγωγής.

Loading...