ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ για γονείς παιδιών ενός (1) έως τριών (3) ετών

Μοντεσσοριανή Φιλοσοφία: πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορεί ο γονιός να ενισχύσει την ανάπτυξη του παιδιού του

Διαδικτυακά (Microsoft Teams)
13/10/21 - 21/12/21
9 ώρες

Επιστημονικός υπεύθυνος σεμιναρίου:

Δημήτρης Χασάπης Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρίας και Σωτήρη Γουδέλη

Οργανωτής – Εισηγητής σεμιναρίου:

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλάκος

Αναπτυξιακός Ψυχολόγος
Υπεύθυνος Τμήματος Στήριξης
Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
Μοντεσσοριανής Σχολής Αθηνών - Μαρία Γουδέλη
Η Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών - Μαρία Γουδέλη διοργανώνει σεμινάριο προς γονείς παιδιών 1-3 ετών. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλάκο, αναπτυξιακό ψυχολόγο, MSc in Child Development, Diploma in Montessori Pedagogy, μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Μοντεσσοριανής Σχολής Αθηνών – Μαρία Γουδέλη κι Υπεύθυνος του Τμήματος Στήριξης της Σχολής. Η δομή του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό, συζητήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και πρακτικές συμβουλές σε σχέση με την ενίσχυση του γονέα στην εκπαίδευση του παιδιού του με βάση τη μοντεσσοριανή φιλοσοφία. Οι συναντήσεις θα διαρκούν 1,5 ώρα (17.15-18.45) και θα πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη ανά 15 μέρες διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα του Microsoft Teams. Λόγω της φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι μέχρι 12 μέλη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής, όπου ύστερα από επικοινωνία με τον οργανωτή του σεμιναρίου θα ενημερώνονται για την αποδοχή της προκειμένου να καταβάλουν το κόστος του σεμιναρίου για να δεσμεύσουν τη θέση.

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

Τετάρτη 13/10/21 (17:15 – 18:45): Εξοικείωση με τη μοντεσσοριανή φιλοσοφία (αλήθειες και μύθοι).
  • Γιατί να επιλέξει ο γονιός το μοντεσσοριανό σύστημα αγωγής;
  • Εισαγωγή.
Τετάρτη 27/10/21 (17:15 – 18:45): Οι 5 βασικοί άξονες της ανάπτυξης και οι περίοδοι ειδικής ευαισθησίας.
  • Πώς να παρατηρεί ο γονιός τα αναπτυξιακά ορόσημα και να παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα στην κάθε περίοδο.
Τετάρτη 10/11/21 (17:15 – 18:45): Μοντεσσοριανό Περιβάλλον.
  • Προτάσεις για τη διαμόρφωση του σπιτιού
Τετάρτη 24/11/21 (17:15 – 18:45): Καθημερινή φροντίδα του παιδιού.
  • Η σημασία ενός σταθερού προγράμματος και η διαχείριση σημαντικών θεμάτων της καθημερινότητας (φαγητό, ύπνος, τουαλέτα).
Τετάρτη 8/12/21 (17:15 – 18:45): Ενθάρρυνση του παιδιού.
  • Πώς μπορεί ο γονιός να αξιοποιήσει πρακτικές τεχνικές ενθάρρυνσης του παιδιού αποφεύγοντας την ανάγκη της επιβράβευσης της συμπεριφοράς με ανταμοιβές.
Τετάρτη 22/12/21 (17:15 – 18:45): Διαχείριση ορίων στη συμπεριφορά του παιδιού.
  • Πώς μπορεί ο γονιός να αξιοποιήσει τις φυσικές και τις λογικές συνέπειες αποφεύγοντας την τιμωρία
  • Πώς μπορεί ο γονιός να διαχειριστεί τις εκρήξεις θυμού του παιδιού.

Κόστος Σεμιναρίου: 100 Ευρώ

Διάρκεια: 9 ώρες

Τρόπος διεξαγωγής: Μέσα απο την πλατφόρμα του Microsoft Teams

Τόπος διεξαγωγής: -

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 13/10/21 - 22/12/21

Αριθμός συμμετεχόντων: 12

Πληροφορίες σεμιναρίου: Γραμματεία της Σχολής 210-6925100

Δήλωση συμμετοχής: info1@montessoriani.gr

Πληροφορίες

Η Προκύρηξη του Σεμιναρίου

Αίτηση Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να τη συμπληρώσουν και να την στείλουν.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα οργανωθεί το Σάββατο στις 18/12/2021 στις 10πμ-12μμ μια επίσκεψη – ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. Θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την είσοδο σε δημόσιους στεγασμένους χώρους.