Καλώς ήρθατε στη Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη
Ένα ιστορικό σχολείο

Η Μαρία Γουδέλη (η τρίτη από τα αριστερά στην τρίτη σειρά) σε αναμνηστική φωτογραφία μαζί με τη Μαρία Μοντεσόρι στη Βαρκελώνη

Το σχολείο της Μαρίας Γουδέλη έχει 70 χρόνια συνεχούς λειτουργίας:

  • Αποτελεί το αρχαιότερο Μοντεσσοριανό Σχολείο στην Ελλάδα, με έτος ίδρυσης 1949.
  • Το Δημοτικό της Σχολής είναι το αρχαιότερο Μοντεσσοριανό Δημοτικό σε όλη την Ευρώπη (έτος ίδρυσης 1950), με εξαίρεση τα σχολεία που ίδρυσε η ίδια η Μαρία Μοντεσόρι.
  • Το Σχολείο μας είναι το μοναδικό αυθεντικά μοντεσσοριανό σχολείο στην Ελλάδα, που υπηρετεί μαθητές στο ευρύ ηλικακό φάσμα από 2,5 ετών έως το τέλος του Δημοτικού. Έτσι, μπορούμε να παρακολουθούμε σε ένα σημαντικό βάθος χρόνου τα αποτελέσματα της αγωγής μας και να ανασχεδιάζουμε την εξέλιξη της.

Σε ένα κτίριο που χτίστηκε για να είναι Μοντεσσοριανό Σχολείο

Το κτίριο στην οδό Χατζοπούλου 2 σχεδιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη σε συνεργασία με την Μαρία Γουδέλη εξαρχής ως Μοντεσσοριανό Σχολείο.

Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1964.

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των σχολείων που εχουν οικοδομηθεί με ομοιόμορφες τάξεις και εντατική χρήση των χώρων, το κτίριό μας διατηρεί την ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε χώρου, οι οποίοι επικονωνούν μέσα από πολλαπλές διαδρομές σχεδιασμένες να διέρχονται τόσο από εσωτερικούς όσο κι από εξωτερικούς χώρους.

"Η πρόοδος του παιδιού εξαρτάται όχι μόνο από την ηλικία του, αλλά και από την ελευθερία του να περιεργάζεται το περιβάλλον του."

Μαρία Μοντεσσόρι

Που ιδρύθηκε από τον άνθρωπο που εισήγαγε τη Μοντεσσοριανή Αγωγή στην Ελλάδα

Η συνεισφορά της Μαρίας Γουδέλη στη Μοντεσσοριανή Αγωγή στην Ελλάδα είναι καθοριστική. Σημαντικότερο στοιχείο αυτής είναι η ποιότητα της δουλειάς της που οδήγησε στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος στη Μοντεσσοριανη Αγωγή κι έτσι στην προσαρμογή της στην ελληνική πραγματικότητα.

Η Μαρία Γουδέλη, με τη βοήθεια του Δημήτρη Γληνού, ίδρυσε το 1936 το πρώτο Μοντεσσοριανό νηπιαγωγείο στη Μαράσλειο.

Το 1947, οργάνωσε και λειτούργησε για τρία χρόνια το πρώτο ιδιωτικό Μοντεσσοριανό Νηπιαγωγείο στη Σχολή Αηδονοπούλου.

Το 1950, ίδρυσε Μοντεσσοριανό Νηπιαγωγείο στο σπίτι της στην Αθήνα, στην οδό Δεινοκράτους. Ένα χρόνο αργότερα, δημιούργησε τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού για τους απόφοιτους του νηπιαγωγείου της.

Τον Ιανουάριο του 1964, ιδρύει με το Σωτήρη Γουδέλη το σχολείο τους με την επωνυμία «Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών, Μαρία Γουδέλη», που περιλαμβάνει Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, στο καινούργιο κτίριο στη Νέα Φιλοθέη, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Η Ψυχική Υγιεινή του Παιδιού

Η Μαρία Γουδέλη, άφησε πίσω της ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Με το παράδειγμά της, τα βιβλία της και την πολύπλευρη δραστηριότητά της άφησε έντονο το στίγμα της στην εκπαιδευτική ιστορία του τόπου μας.

Το σημαντικότερο από τα βιβλία της είναι "Η Ψυχική Υγιεινή του Παιδιού". Σε αυτό, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της ολοκληρωμένης και πολύπλευρης αντιμετώπισης της ανάπτυξης των παιδιών. Η αγωγή των παιδιών θα πρέπει πρωτίστως να στοχεύει στην Ψυχική Υγιεινή τους.

'The task of scientific pedagogy is to create, in addition to the terms of physical hygiene -already broadly studied by the specialist-, and the terms of Mental Hygiene, so that, with the single, harmonious development of the human being, to create a smooth solid personality. True scientific education is only then possible, when it rests upon a profound knowledge of the conditions of general hygiene, physical and mental, throughout childhood. Thus, the basic role of Pedagogy becomes preventive rather than therapeutic.'

Μαρία Γουδέλη, Ψυχική Υγιεινή του Παιδιού, Α' Τόμος Θεωρία