Σχολείο & Ίδρυμα

Όπως είναι φυσικό, το Σχολείο, λειτουργούσε πάντα σα μια κοινή επιχείρηση. Για αυτονόητους λόγους (φορολογικούς, νομικούς κ.ο.κ.) η λειτουργία ενός σχολείου θα έπρεπε να γίνει με κάποια νόμιμη δομή και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, οι μετοχές της οποίας ήταν στην κατοχή των Ιδρυτών του.
Όμως, τόσο η Μαρία Γουδέλη όσο κι ο Σωτήρης, ήταν πάντα ειλικρινείς στη βασική τους επιδίωξη. Τη δραστηριότητά τους, εκπαιδευτική αλλά κι αναγκαστικά οικονομική, την αντιλαμβάνονταν πρωτίστως σα μια κοινωνική υπηρεσία κι εξαντλούσαν το «οικονομικό» μέρος με τη φυσιολογική αναγκαιότητα, να προσπορίζονται εισοδήματα για την διαβίωσή τους. Το Σχολείο δεν ήταν επιχείρηση, δεν ήταν επένδυση, ούτε μέσον πλουτισμού.
Έτσι, η βασική τους έγνοια –καθώς μεγάλωναν- ήταν να βρεθεί ένας τρόπος το Σχολείο να συνεχίσει να λειτουργεί με προσήλωση και συνέπεια στις βασικές του αρχές.
Το αρχικό πλάνο ήταν το Σχολείο να δοθεί ως δωρεά σε κάποιο φορέα του Ελληνικού Δημοσίου με κάποιους όρους, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων ήταν η δέσμευση ότι το Σχολείο θα συνέχιζε στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά και η εξασφάλιση του βιοπορισμού των Ιδρυτών, μιας που θα αποξενώνονταν από το μοναδικό περιουσιακό τους στοιχείο και μέσο προσπορισμού εισοδημάτων.
Στις 12 Σεπτεμβρίου 1986, η ολομέλεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συνεδρίασε με πρώτο θέμα τη «Συνέχιση της εκπ/κής δραστηριότητας της Μοντεσοριανής Σχολής Μ. Γουδέλη, με ευθύνη της Πολιτείας. Σκοπιμότητα αποδοχής της σχετικής πρότασης».
Παρόλο που η Ολομέλεια δεν είχε απαρτία εκείνη τη μέρα το προώθησε στο τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτή η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε.
Η επόμενη προσπάθεια έγινε προς το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, η Σύγκλητος της οποίας στη συνεδρίαση στις 12 Νοεμβρίου 1987, ως θέμα 7ο συζήτησε τη «Δωρεά Σχολείου Γουδέλη» σύμφωνα με τους όρους που είχαν διαμορφωθεί, «ύστερα από συνεργασία της επιτροπής που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό με παλαιότερη απόφαση της Συγκλήτου (συν. 17/7/1986) με τον προϊστάμενο του Δικαστικού τμήματος του Παν/μίου κ. Ε.Βολάνη και τον κ. Σ. Γουδέλη». Δυστυχώς, η Σύγκλητος αποδέχεται τη δωρεά αλλά παραπέμπει την εξασφάλιση κάποιας προσόδου στους Ιδρυτές στην Πολιτεία…
Έτσι, αφού οι παραπάνω εναλλακτικές λύσεις δεν κατέληξαν, ο Σωτήρης αποφάσισε να δωρίσει όλη του την περιουσία, συμπεριλαμβανόμενου του Σχολείου, σε ένα Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα (που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Πολιτείας).
Το Σχολείο συνέχισε να λειτουργεί με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, αλλά πλέον ο μοναδικός ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας είναι το Ίδρυμα Μαρίας και Σωτήρη Γουδέλη».

Μοντεσσοριανή Σχολή Αθηνών Μαρία Γουδέλη Α.Ε.
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Γιάννης Ξυλάς
Διευθύνων Σύμβουλος: Νίκος Εφεντάκης
Γιάννα Καλησπέρη-Τσάκωνα 
Γιώργος Εξαρχάκος
Τάσος Γουδέλης
Ελένη Γουλέτα-Ψαρρού
Μαρίνα-Χαριτίνη Μηλιώνη
Κοινωφελές «ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗ ΓΟΥΔΕΛΗ»
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ευτύχης Μπιτσάκης
Αντιπρόεδρος: Ελένη Γουλέτα-Ψαρρού
Γραμματέας: Κατερίνα Καφτάνη
Ταμίας: Τάσος Αναστασιάδης
Γιάννα Καλησπέρη-Τσάκωνα
Νίκος Εφεντάκης
Γιώργος Εξαρχάκος
Τάσος Γουδέλης
Γιαννης Ξυλάς